Online daňové přiznání

Přinášíme za podpory s: neotax.eu

Spočítejte si, kolik peněz musíte zaplatit na daních za loňský rok. Stačí zadat pár údajů a hned budete mít jasno, kolik za rok 2023 odvést na daních. Online daňová kalkulačka vám pomůže s ročním zúčtováním daně z pohodlí domova. Umožňuje jak přípravu daňového přiznání pro zaměstnance, tak i výpočet daní pro OSVČ. Daňové přiznání si pak můžete podat sami, nebo se o vše postaráme za vás..

Daň z příjmu

Doporučujeme

Daňové přiznání k DPFO
(včetně přehledů)

Poštou do 2. 4. 2024

 • Spočítejte si výši daní.
 • Připravíme všechny podklady k daňovému přiznání.
 • Podklady je potřeba odeslat na finanční úřad.

249 Kč s DPH

Pohodlně

Daňové přiznání z domova
 

Elektronicky do 2. 4. 2024

 • Spočítejte si výši daní, optimalizujte daně.
 • Podáme přiznání za vás.
 • Možnost podat o měsíc později do 2. 4. 2024.

749 Kč s DPH

Novinka

Prodloužení termínu podání

Elektronicky po 2. 4. 2024

 • Podání přiznání bez pokuty až do poloviny června.
 • Podání přehledů bez pokuty až do 1. 8. 2024.
 • Podáme přiznání za vás.

1 690 Kč s DPH

Novinka

Daňové přiznání s účetní

Konzultace s účetní

 • Přiznání s vámi vyplní naše účetní.
 • Včetně přehledů pro pojišťovny.

1 199 Kč s DPH

Ostatní daně a služby

Daňové přiznání k silniční dani

Poštou do 31. 1. 2024

 • Vypočítejte si výši silniční daně.
 • Podklady vám pošleme obratem na e‑mail.
 • Daňové přiznání odešlete na finanční úrad.

189 Kč s DPH

Daňové přiznání k dani z nemovitosti

Přiznání si podám sám/sama

 • Online za 15 minut
 • Přiznání ve formátu XML a PDF
 • Okamžitý výsledek daně
 • Vyplníte online dotazník
 • Pošleme vám vaše daňové přiznání s detailními pokyny
 • Zákaznická podpora k dispozici

od 499 Kč s DPH

Odklad daňového přiznání

Možné do konce června

 • Plnohodnotné zastoupení daňovým poradcem.
 • Přiznání můžete vypracovat sami, s vaší účetní nebo pomocí naší kalkulačky.
 • Odklad do 30. 6. 2024.

2 190 Kč s DPH

Daně v zahraničí

Až 3 roky zpětně

 • Vrácení daní z práce v zahraničí (až 3 roky zpětně).
 • Možnost bez platby předem.
 • Podpora pro více než 20 zemí světa.

39 EUR s DPH

Účetní a daňové poradenství

Celoročně

 • Odpovědi na individuální dotazy s možností ověření daňovým poradcem.
 • Vypracování daňového přiznání od A do Z.

Individuální CENA

Často kladené otázky

Základ daně z podnikatelské činnosti je rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo procentem z příjmu - tzv. paušální výdaje. Výdaje můžete uplatnit buď ve skutečné výši – pak je dokládáte fakturami a účtenkami –, nebo jako takzvané paušální výdaje.

Výdajových paušálů je několik:

 • 80procentní paušál platí hlavně u řemeslných živností a zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství.
 • 60procentní paušál se odečítá nejčastěji u volných, vázaných i koncesovaných živností.
 • 40procentní paušál si odečtou lidé z činnosti, na kterou není živnost. Jde například o svobodná povolání či příjmy z autorských práv.
 • 30procentní paušál si odečtou lidé z pronájmů.

Jak vypadá uplatnění paušálu v praxi? Například u OSVČ, která uplatňuje 60procentní výdajový paušál a za rok 2023 obdržela příjmy ve výši 700 000 Kč, se základ daně vypočte jako 700 tisíc – (60 procent ze 700 tisíc = 420 tisíc), což vychází na 280 000 Kč.

V částce výdajů spočítaných procentním paušálem jsou všechny výdaje, nad rámec paušálu nelze uplatnit už žádnou částku navíc.

V daňovém přiznání fyzických osob se příjem z pronájmu zdaňuje podle paragrafu 9 (příjem z nájmu), nebo podle paragrafu 7 (příjem ze samostatné výdělečné činnosti z ubytovacích služeb).

Příjem ze samostatné výdělečné činnosti podléhá také odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Z příjmu podle paragrafu 9 se povinné pojistné neplatí. Výdaje lze opět uplatnit buď jako skutečné výdaje, nebo paušální ve výši 30 procent z příjmů.

Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet den po posledním řádném termínu podání přiznání, letos tedy od 3. dubna 2024. Analogicky si pak odvodíte lhůtu daňové vratky, pokud podáváte daňové přiznání elektronicky nebo s finančním poradcem. V praxi ale finanční úřad mnohdy vrací částku dříve.

Sleva na poplatníka je základní daňovou odčitatelnou položkou. OSVČ ji uplatní v daňovém přiznání za rok 2023 ve výši 30 840 Kč. Zaměstnancům byla sleva na poplatníka zohledňována v průběhu roku 2023 každý měsíc ve výplatě ve výši 2 570 Kč.

Pro zaplacení daně platí stejné lhůty jako pro podání daňového přiznání, tedy do 2. dubna, nebo 2. května, pokud podáváte daňové přiznání elektronicky. Daň je možné uhradit v hotovosti na pokladnách vybraných územních pracovišť finančních úřadů, poštovní poukázkou nebo bezhotovostně převodem z bankovního účtu na bankovní účet finančního úřadu, pod který spadá vaše územní pracoviště. Pokud podáte daňové přiznání přes online finanční úřad, je možné daň zaplatit jednoduše přes QR kód, který vám bude po podání vygenerován.

Zaměstnanci je zdravotní a sociální pojištění zohledněno každý měsíc v jeho výplatě. OSVČ podává jednou za rok přehled o příjmech a výdajích pro svou zdravotní pojišťovnu a příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. OSVČ podnikající na hlavní i vedlejší činnost pak hradí měsíční zálohy v určité výši a případný doplatek musí uhradit do osmi dnů po podání přehledů.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob se letos musí na finanční úřad odevzdat nejpozději do 2. dubna 2024 v papírové formě. Pokud ho podáváte elektronicky – tedy datovou schránkou, tak máte čas do 2. května 2024. Pokud vám bude daňové přiznání dělat poradce, lze přiznání podat do 1. července. Daň z příjmů musí být zaplacena nejpozději v den podání daňového přiznání.

Od tohoto data se odvíjí i termíny podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2023. Na sociální správu i na zdravotní pojišťovnu ho musíte podat nejpozději měsíc od podání přiznání, tedy do 2. května, respektive do 3. června. Pokud za vás daňové přiznání podává daňový poradce, tak máte čas až do 1. srpna.

Lhůta pro zaplacení nedoplatku na sociálním či zdravotním pojištění je osm dnů od podání přehledu. Daň i nedoplatek na sociálním a zdravotním pojištění se posílají na účet finančního úřadu, vaší zdravotní pojišťovny nebo OSSZ/MSSZ. Účty uvádějí příslušné instituce.

Je možné vyplnit formulář, který naleznete na stránkách finanční správy, případně je k dispozici na každém finančním úřadě, a ten pak doručíte na finanční úřad osobně nebo poštou.

Další možností je vyplnit elektronický formulář přímo na stránkách finanční správy. Výsledkem je soubor PDF s vyplněnými údaji ke stažení. I ten si buď vytisknete, podepíšete a doručíte osobně či poštou na finanční úřad, nebo jej podáte elektronicky (datová schránka, elektronický podpis). Výhodou tohoto způsobu podání je snadnější a pohodlnější vyhotovení přiznání a to, že vložené údaje za vás software po formální stránce a z hlediska úplnosti zkontroluje.

Poslední možností je podat daňové přiznání elektronicky přes online finanční úřad (například přes bankovní identitu). Daňoví poplatníci, kteří budou daňové přiznání podávat elektronicky, mají ze zákona lhůtu o jeden měsíc prodlouženou, tedy do 2. května 2024.

Daně si můžete snížit o tisíce korun. Odpočtů je celá řada, uvedené jsou v paragrafu 15 zákona o dani z příjmů. Snižují daňový základ – každá tisícikoruna daňového odpočtu tak přináší daňovou úsporu ve výši 150 korun. Jde například o dobročinné dary, odběry krve, penzijní i životní pojištění od určité zaplacené částky nebo úroky z úvěrů na bydlení, případně náklady na zkoušky z dalšího vzdělávání a příspěvky odborům. Má to ale svá pravidla, více se dozvíte v článku Jak ušetřit letos na daních.